Hakkımızda

Geleneksel-Kadim tıbbın binlerce yıllık uyguladığı ve faydalılığı isbat edilmiş onlarca tedavi metodunun yeniden hayat bulması ve modern tıbbın ışığında yorumlanması misyonuyla yola çıkmış olan kuruluşumuz    bu gayeyle henüz çekirdek sayılabilecek çoklu muayenehaneler sitemi ile deneme mahiyetinde bir çalışma başlatmıştır.
Şimdilerde özel hastanelerde hayata geçirilmeye başlayan Alternatif Tıp bölümlerinin açılması özellikle  Hürodoterapi(Sülük),  Kupaterapi  de (Hacamat) gibi dar alanda kalsa da diğer onlarca uygula manın zaman içerisinde  hayata geçirileceğini ümit etmekteyiz. Akupunktur uygulamalarının yanısıra Manuel terapi, Reflexoloji , Fitoterapi, Aromaterapi vb tamamlayıcı tedaviler bakir birer alan olarak gelecek vadetmektedir.
Sağlıklı bir hayatın birinci adımı olan sağlıklı beslenme  yani Helal ve Tayyip gıdalarla  beslenme yola çıkış hedeflerimizin başında gelir.Bu konuda toplum bilincini artırmak ve bu vasıfta ki gıdaların üretim ve kullanımını yaygınlaştırmakta hedefimizdir…
Modern tıbbın açmazlarından olan ilaçların önlenemeyen ve hatta çoğu zaman bilinemeyen yan etkilerinin insanları geleneksel  tedavi metodlarına yönlendirdiği bir gerçektir. Bu güzel bir gelişme olmakla birlikte yetkin insanlar tarafından yapılmayınca ciddi komplikasyonları olan istismara açık bir alan oluşmuştur.Bu bağlamda devletimiz olaya el atmış ve Sağlık Bakanlığı geçen sene bir yönetmenlik yayınlayarak Gelneksel Tıp metodlarını kimlerin icra edeceğini,  uygulama alanlarını, gerekli altyapı ekipman ve donanımlarını, endikasyonlarını  ve kontredikasyonlarını    belirlemiştir.

Toplumsal bilinci artırmak, Alternatif  Tıp uygulamalarını akademik seviyeye getirmek,  Uygulamacıların kalite ve bilgi seviyesini yükseltmek ve bu doğrultu da Dernek, Vakıf, Fakülteler kurmak amacıyla HAS VİTAL SAĞLIK merkezi kurulmuştur